Advies & Ondersteuning

Veel gemeentelijke regelingen zijn omgeven door landelijke wetgeving. De wetgever biedt echter niet af nauwelijks inhoudelijke kaders voor het leerlingenvervoer. Dat maakt dat u veel ruimte heeft om zelf invulling te geven aan de eisen die in artikel 4 van de afzonderlijke onderwijswetten zijn gegeven. Die vrije beleidsruimte wordt deels ingevuld met de lokale verordening leerlingenvervoer (vaak afgeleid van de modelverordening van de VNG). Deels, want de verordening gaat voornamelijk in op de wijze waarop rechten op vervoer worden aangevraagd, beoordeeld en toegekend. De verordening zegt niets over de manier waarop het vervoer uitgevoerd moet worden en welke rol de gemeente hier in moet spelen. Juist op dit punt staan wij u graag bij. 

Aanbesteden

Veel gemeenten kiezen voor een reguliere Europese aanbesteding. Wij staan u daar uiteraard graag in bij. Bijvoorbeeld door bij u aan te schuiven bij het opstellen van het bestek cq. het programma van eisen of door de hele aanbestedingsprocedure voor u te verzorgen. Daarnaast bieden wij u gratis het boekje “Goed aanbesteed” aan. Hierin geven wij u 27 handige tips uit de aanbestedingspraktijk van het leerlingenvervoer. U kunt dit boekje bij ons opvragen door een mail te sturen naar info@12-21.nl. U kunt uiteraard ook aanschuiven bij de workshop over het aanbesteden van het leerlingenvervoer die wij samen met de Aanbestedingsacademie organiseren (ieder jaar in oktober).

 Beleidsadvies – Aanbesteden – Contractmanagement