Category: nieuws

Tijdelijke ondersteuning

De (jaarlijkse) aanvragen voor het leerlingenvervoer komen er weer aan. Wanneer u tijdelijk wat extra ondersteuning kunt gebruiken bij het ophalen en afhandelen van deze aanvragen, neem dan contact met ons op.

Digitaal aanvragen leerlingenveroer

Het Dashboard Leerlingenvervoer is uitgebreid met een module voor het digitaal ophalen en verwerken van de aanvragen voor het leerlingenvervoer. Ouders kunnen nu inloggen op het Dashboard Leerlingenvervoer (via de site van de gemeente en opgemaakt als pagina van de gemeente) om daar hun aanvraag voor het leerlingenvervoer in te dienen. Met een paar muisklikken beoordeelt de gemeente daarna de aanvraag en het Dashboard Leerlingenvervoer produceert vervolgens automatisch de juiste beschikking. Wilt u meer weten over deze nieuwe module in het Dashboard Leerlingenvervoer, neem dan contact met ons op via info@12-21.nl of 020-3302324.

Workshop aanbesteden leerlingenvervoer.

Ook dit jaar organiseert 12-21 samen met de Aanbestedingsacademie weer een workshop over het aanbesteden van het leerlingenvervoer. In één middag maakt u een goede start met uw aanbestedingsproces. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, (recente) jurisprudentie en wet- en regelgeving leert u hoe u een goed bestek opstelt, grip houdt op de kwaliteit en de kosten van het vervoer en discussies (of erger) met uw vervoerder(s) voorkomt. Via http://www.aanbestedingsacademie.nl/workshops-kennis-sessies/aanbesteden-van-leerlingenvervoer vindt u meer informatie over de workshop en kunt u zich inschrijven. Wees er snel bij want er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar!

SROI leidt tot verdringing

Taxibedrijven geven al jaren aan dat de SROI eisen die gemeenten stellen, in de praktijk van het leerlingenvervoer leiden tot verdringing. Het VARA programma EZ (Economische Zaken) heeft hier op vrijdag 9 mei jongstleden een uitzending aan gewijd. Klik op deze link en u komt bij de uitzending terecht. Het gedeelte over taxi’s begint bij minuut 19 maar het verdient de aanbeveling om de hele aflevering te bekijken.

Dashboard op YouTube!

Het Dashboard Leerlingenvervoer is vanaf vandaag ook op YouTube te vinden. Ga naar YouTube en zoek op “Dashboard leerlingenvervoer” en u vindt een korte promo-animatie en een tutorial over het Dashboard Leerlingenvervoer. Zo maakt u binnen enkele minuten kennis met de mogelijkheden van het Dashboard Leerlingenvervoer. Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over het Dashboard Leerlingenvervoer, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Monitor Leerlingenvervoer 2013

Oberon en Sardes hebben de eerste meting “Monitor Leerlingenvervoer 2013″ gepubliceerd. In deze meting worden verschillende cijfers rond het leerlingenvervoer gepresenteerd zoals de gemiddelde kosten per leerling, kosten per onderwijssoort en bijvoorbeeld de kosten per vervoersvorm. Het Dashboard Leerlingenvervoer wordt de komende periode zo aangepast dat alle in hoofdstuk 4 van de monitor genoemde gegevens eenvoudig door het Dashboard Leerlingenvervoer gegenereerd kunnen worden. Op die manier bent u met het Dashboard Leerlingenvervoer binnen 5 minuten klaar wanneer Sardes en Oberon de vervolgmeting in 2015 uitvragen. De monitor Leerlingenvervoer vindt u via:  http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/27/leerlingenvervoer-in-nederland.html

K5-Gemeenten aan de slag met Dashboard Leerlingenvervoer.

De K5-Gemeenten werken vanaf komend schooljaar ook met het Dashboard Leerlingenvervoer. Net als bij alle andere deelnemende gemeenten gaat het aanvankelijk om een vrijblijvende proef. De komende tijd wordt het Dashboard Leerlingenvervoer zo ingericht dat het de facturen die de K5-Gemeenten ontvangen, en die zijn gebaseerd op “periodieke leerlingwaarden”, snel en foutloos kan controleren. Ruim voor de zomer wordt het systeem getest en opgeleverd zodat er na de zomervakantie direct mee gewerkt kan worden.

Dashboards van 12-21 gekoppeld met Taxsys van BS Automatisering.

Het Dashboard Leerlingenvervoer en het Dashboard Doelgroepenvervoer beschikken nu over en automatische koppeling met het softwarepakket TaxSys van BS Automatisering. Hierdoor kunnen incidentele mutaties in het vervoer rechtstreeks door de opdrachtgever doorgestuurd worden naar de dataterminal in de taxi. Mutaties in het vervoer kunnen zo zonder tussenkomst van een planner direct verwerkt worden.

Dashboard Doelgroepenvervoer gelanceerd

Vanaf 1 januari 2014 werkt IBN uit Uden met het Dashboard Doelgroepenvervoer. Het Dashboard Doelgroepenvervoer is het broertje van het Dashboard Leerlingenvervoer, maar dan speciaal ingericht voor het vervoer van SW bedrijven. Uiteraard inclusief een sluitende factuurcontrole. Daarnaast produceert het Dashboard Leerlingenvervoer onder andere maandelijkse rapportages over de eigen bijdragen die de medewerkers moeten betalen voor het vervoer en kan er (jaarlijks) met één druk op de knop een complete subsidieverantwoording voor de provincie uitgedraaid worden. Meer weten over het Dashboard Doelgroepenvervoer? Neem dan contact met ons op.

Aanbesteding Arnhem en Rheden gepubliceerd

De gemeenten Arnhem en Rheden hebben het bestek voor de aanbesteding van hun leerlingenvervoer gepubliceerd. 12-21 heeft geadviseerd over de invulling van het programma van eisen en de gunningssystematiek. Daarnaast heeft 12-21 het vervoersplan dat bij het bestek is gevoegd opgesteld.