Wij zorgen voor grip op uw doelgroepenvervoer!

 

Contractmanagement Leerlingenvervoer

 

In het vervoerscontract dat u met uw vervoerder(s) heeft afgesloten, stelt u zowel kwantitatieve als kwalitatieve eisen. Uw verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer gaat dus verder dan alleen het financiële toezicht. Veruit de meeste klachten van de gebruikers van het leerlingenvervoer gaan juist over de kwaliteit van het vervoer. Hoe zorgt u ervoor dat deze kwaliteit in orde is en blijft?

12-21 neemt deze zorg graag van u over. Wij kunnen voor u toezicht houden op de kwalitatieve afspraken die u met uw vervoerder(s) heeft gemaakt. Dit toezicht kan onder andere bestaan uit (steekproefsgewijs) toezicht op ophaaltijden, gereden routes, verkeersgedrag en bijvoorbeeld de aanwezigheid van verplichte voorzieningen in de taxibus.

Daarnaast voeren wij in uw opdracht periodiek en onaangekondigd bedrijfsbezoeken uit en controleren wij de uitvoerders op de kwalificaties van chauffeurs (denk aan de VOG’s), de staat van het wagenpark, de staat van de klachtenregistratie, de aanwezigheid van wettelijk vereiste documenten etc.

Vast onderdeel van onze dienstverlening is het tevredenheidonderzoek dat wij onder de gebruikers van het leerlingenvervoer uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek samen met de resultaten van het toezicht op de kwalitatieve aspecten van het leerlingenvervoer én de informatie uit het Dashboard Leerlingenvervoer bieden wij u jaarlijks in de vorm van een jaarverslag leerlingenvervoer aan.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening
of wilt u meer informatie ontvangen?
Neem contact met ons op