Bestek Taxidiensten Stroomlijn gepubliceerd

In opdracht van de Sociale Dienst Drechtsteden heeft 12-21 het bestek opgesteld voor de inkoop van de taxidiensten die door het eigen mobiliteitsplatform Stroomlijn (sociale dienst 100% aandeelhouder) aangestuurd gaan worden. De Drechtsteden werken aan een vernieuwend mobiliteitsconcept waarin de eigen publieke mobiliteitscentrale een groot (en groeiend) deel van het doelgroepenvervoer gaat aansturen. 12-21 heeft in het voortraject de advisering voor deze nieuwe inrichting van het stelsel verzorgd en heeft nu ook het bestek voor de in te kopen taxidiensten opgesteld.

Centraal in het op 16-6-2016 gepubliceerde bestek staat het “partnerschap” dat de Drechtsteden tussen het eigen mobiliteitsplatform Stroomlijn en de te selecteren vervoerders wil vormgeven. Dit partnerschap komt dan ook nadrukkelijk terug in het bestek. Daarmee verwachten de Drechtsteden afstand te nemen van de huidige aanbestedingspraktijk (waarin enkel wordt gegund op prijs) en meer ruimte te creŽren voor de kwaliteit van het vervoer. Voor deze kwaliteit is in het bestek dan ook expliciet aandacht. Vervoerders kunnen zich onderscheiden op het eerder genoemde partnerschap, maar ook op werkgeverschap en lerend vermogen.

Stroomlijn gaat de in te kopen taxidiensten aansturen. Daarnaast gaat Stroomlijn ook de mogelijkheden van het OV en andere vervoersvormen koppelen zoals de verschillende vrijwilligersinitiatieven in de regio. Voor de gebruikers van het vervoer ontstaat zo een platform dat voor elke vervoersvraag het best passende antwoord heeft. Daarnaast is er bij de inrichting van Stroomlijn nadrukkelijk rekening mee gehouden dat ook andere opdrachtgevers van het vervoer, zoals provincie(s) en andere gemeenten kunnen aansluiten bij het concept.

Meer informatie over de aanbesteding kunnen wij u lopende de aanbesteding uiteraard niet geven. Wilt u meer weten over het mobiliteitsplatform Stroomlijn, neem dan contact met ons op.