K5-Gemeenten aan de slag met Dashboard Leerlingenvervoer.

De K5-Gemeenten werken vanaf komend schooljaar ook met het Dashboard Leerlingenvervoer. Net als bij alle andere deelnemende gemeenten gaat het aanvankelijk om een vrijblijvende proef. De komende tijd wordt het Dashboard Leerlingenvervoer zo ingericht dat het de facturen die de K5-Gemeenten ontvangen, en die zijn gebaseerd op “periodieke leerlingwaarden”, snel en foutloos kan controleren. Ruim voor de zomer wordt het systeem getest en opgeleverd zodat er na de zomervakantie direct mee gewerkt kan worden.