Leerlingenvervoer naar de samenwerkingsverbanden?

De VNG bepleit een herziening van de verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer. De zorgplicht voor het onderwijs komt bij de samenwerkingsverbanden te liggen. Het ligt dan voor de hand ook de zorgplicht voor het vervoer aan de samenwerkingsverbanden toe te delen. Lees meer op de website van de VNG. http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/13/879.html