Monitor Leerlingenvervoer 2013

Oberon en Sardes hebben de eerste meting “Monitor Leerlingenvervoer 2013″ gepubliceerd. In deze meting worden verschillende cijfers rond het leerlingenvervoer gepresenteerd zoals de gemiddelde kosten per leerling, kosten per onderwijssoort en bijvoorbeeld de kosten per vervoersvorm. Het Dashboard Leerlingenvervoer wordt de komende periode zo aangepast dat alle in hoofdstuk 4 van de monitor genoemde gegevens eenvoudig door het Dashboard Leerlingenvervoer gegenereerd kunnen worden. Op die manier bent u met het Dashboard Leerlingenvervoer binnen 5 minuten klaar wanneer Sardes en Oberon de vervolgmeting in 2015 uitvragen. De monitor Leerlingenvervoer vindt u via:  http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/27/leerlingenvervoer-in-nederland.html