Regionale vervoerscentrale voor Drechtsteden

Adviesbureau 12-21 heeft in opdracht van de Sociale Dienst Drechtsteden advies uitgebracht over de toekomstige inrichting van het doelgroepenvervoer in de Drechtsteden. De bestuurders van de Drechtsteden uitten hun waardering voor de onderzoek notitie ‘Zelf aan het stuur?! De waarde van regie in het doelgroepen-vervoer’ en besloten positief over de hierin opgenomen adviezen. De belangrijkste daarvan zijn het scheiden van de regie en uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer, het in eigen beheer nemen van de regie op het vervoer door een eigen publiek georganiseerde regiecentrale in te richten en de uitvoering van het vervoer aan te besteden. 12-21 is bij het uitvoeren van deze besluiten intensief betrokken.