Wij zorgen voor grip op uw doelgroepenvervoer!

 

SROI leidt tot verdringing

Taxibedrijven geven al jaren aan dat de SROI eisen die gemeenten stellen, in de praktijk van het leerlingenvervoer leiden tot verdringing. Het VARA programma EZ (Economische Zaken) heeft hier op vrijdag 9 mei jongstleden een uitzending aan gewijd. Klik op deze link en u komt bij de uitzending terecht. Het gedeelte over taxi’s begint bij minuut 19 maar het verdient de aanbeveling om de hele aflevering te bekijken.