Dag van het Leerlingenvervoer

Op 22 november aanstaande organiseert Carolien Aalders de “Dag van het leerlingenvervoer”. Dit congres is uniek in zijn opzet, omdat het met medewerking van de VNG, het ministerie van OC&W, ouders en een school met vso-leerlingen tot stand komt. Deze instanties en personen staan garant voor een onafhankelijk congres met een indrukwekkend programma. Meer informatie via www.dagvanhetleerlingenvervoer.nl.