Dashboards van 12-21 gekoppeld met Taxsys van BS Automatisering.

Het Dashboard Leerlingenvervoer en het Dashboard Doelgroepenvervoer beschikken nu over en automatische koppeling met het softwarepakket TaxSys van BS Automatisering. Hierdoor kunnen incidentele mutaties in het vervoer rechtstreeks door de opdrachtgever doorgestuurd worden naar de dataterminal in de taxi. Mutaties in het vervoer kunnen zo zonder tussenkomst van een planner direct verwerkt worden.